Dobiegł końca remont ulic Lompy i Ligonia

Dobiegł końca remont ulic Lompy i Ligonia
Po długim okresie oczekiwania w końcu doszedł do skutku odbiór techniczny dróg odchodzących od ulicy Barańcowej. W ostatnich miesiącach z pewnością była to jedna z tych inwestycji w Bieruniu, które przysporzyły najwięcej problemów, a jednocześnie były najbardziej wyczekiwane.
Głównym powodem, dla którego ulice Lompy i Ligonia zostały oddane do użytku tak późno były przede wszystkim opóźnienia w procedurach dotyczących zawarcia umowy przez gminę ze spółką energetyczną Tauron w zakresie ustanowienia służebności przesyłu.

Zakres prac remontowych i wartość realizacji

W ramach remontu przeprowadzono niezbędne prace na ulicach Lompy i Ligonia, czyli dwóch bocznych dróg odchodzących od ulicy Barańcowej. Remontowi został poddany 660-metrowy odcinek, wraz z ich łącznikiem.
Podczas remontu zadania podzielono na dwie główne części – zbudowano nieco ponad 311-metrową ulicę Stanisława Ligonia, a także niespełna 284-metrowy odcinek ulicy Józefa Lompy. Ponadto wybudowany 64-metrowy sięgacz obu ulic wzdłuż torów kolejowych, wybudowany sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne, przebudowano napowietrzną sieć elektroenergetyczną, a także kablową sieć elektroenergetyczną niskiego i średniego napięcia.
Całkowita wartość zrealizowanej inwestycji wyniosła 1,2 miliona złotych. 50% z tych środków stanowiło dofinansowanie przyznane z Funduszu Dróg Samorządowych. Wszystkie zadania w ramach remontu wykonała firma Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Kanbud” S.C. z siedzibą w Libiążu.