Przebudowa w Bieruniu Nowym: rondo i tunel pod torami na trasie Tychy-Oświęcim

Przebudowa w Bieruniu Nowym: rondo i tunel pod torami na trasie Tychy-Oświęcim

Kierowcy korzystający z trasy Tychy-Oświęcim oraz ci, którzy codziennie muszą pokonywać często blokowany przejazd kolejowy w Bieruniu Nowym, mogą oczekiwać znaczącej poprawy komfortu jazdy. To wszystko dzięki planowanej budowie ronda i tunelu pod torami kolejowymi na skrzyżowaniu dwóch ważnych dróg w mieście.

W Bieruniu Nowym ulica Warszawska, która jest częścią DK 44, krzyżuje się z DW 934, znaną jako ulica Wawelska. Obie drogi są intensywnie wykorzystywane przez kierowców – co dzień DK 44 pokonuje 18 tysięcy samochodów, natomiast DW 934 – 2800. DK 44 jest ważną arterią prowadzącą do Oświęcimia, Tychów i Mikołowa, a DW 934 to droga do Imielina, Mysłowic i dalej – do Katowic, ale również do granicy między województwami śląskim i małopolskim.

Skrzyżowanie tych dwóch kluczowych dróg zostanie całkowicie przebudowane. W miejscu znanym z nieatrakcyjnego „okrąglaka” powstanie rondo, które poprawi efektywność przepływu ruchu drogowego.

Innym palącym problemem jest jednak przejazd kolejowy na Wawelskiej, położony nieopodal wspomnianego skrzyżowania. Często zamykane rogatki są źródłem frustracji dla kierowców i powodują duże korki, które paraliżują okoliczne drogi. Na szczęście, plany modernizacji przewidują również budowę tunelu pod torami – a nie wiaduktu, co byłoby niewłaściwe dla tego miejsca i spowodowałoby, że domy przy przejeździe miałyby jezdnię na poziomie okien.

Planowany tunel będzie miał 150 metrów długości i 6 metrów głębokości. Jego budowa będzie jednak wymagać wyburzenia jednego z opuszczonych domów znajdujących się w pobliżu torów.