Decyzja prezydenta Pawła Silberta o redukcji dzików poprzez odstrzał dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców

Decyzja prezydenta Pawła Silberta o redukcji dzików poprzez odstrzał dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców

W wyniku nieustannych problemów i zagrożeń, które dziki stworzyły na terenie miasta w ostatnich latach, prezydent Paweł Silbert podjął kroki mające na celu ich redukcję. Prezydent zdecydował o przeprowadzeniu odstrzału redukcyjnego dzików na obszarach zabudowanych miasta.

Decyzja prezydenta Silberta dotyczy odstrzału 50 dzików, które wprowadziły się na tereny miejskie, stwarzając potencjalne niebezpieczeństwo dla mieszkańców. To działanie jest odpowiedzią na problemy, z którymi Jaworzno zmagało się przez ostatnie lata. Należy jednak podkreślić, że celem tego odstrzału nie jest obniżenie liczby dzików jako takiej, ale zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dla mieszkańców miasta.

Zaplanowane działania odstrzałowe będą miały miejsce w różnych dzielnicach miasta, w tym Łubowiec, Dąbrowa Narodowa, Osiedle Stałe, Podłęże, Gigant, Podwale oraz Centrum. Rozpoczęcie odstrzałów zaplanowano na piątek, 14 czerwca. Odstrzał dzików zostanie przeprowadzony po otrzymaniu odpowiedniego zgłoszenia od mieszkańca lub po namierzeniu tych zwierząt przez łowców. Takie informacje mogą być zgłaszane do Straży Miejskiej lub do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Na koniec warto dodać, że podczas przeprowadzania odstrzału obszar ten będzie odpowiednio zabezpieczony przez służby porządkowe, aby zapewnić bezpieczeństwo wszystkim osobom znajdującym się w pobliżu.