Dobiega końca przebudowa centrum przesiadkowego

Dobiega końca przebudowa centrum przesiadkowego
Coraz bliżej ukończenia jest pierwszy etap przebudowy centrum przesiadkowego w Bieruniu. Obecnie przeprowadzane są ostatnie procedury związane z odbiorem inwestycji, a także formalności związane z przekazaniem części pomieszczeń PKP S.A. Otwarcie odnowionego obiektu planowane jest na początek 2021 roku.
Centrum przesiadkowe w Bieruniu będzie pełniło nie tylko rolę budynku dworca. Poza tym na jego terenie znajdzie się również nowoczesna rowerownia bike&ride, dzięki której mieszkańcy bez problemu będą mogli tam zostawić swoje rowery lub inne jednoślady.

Podstawowe informacje na temat inwestycji

Jest to jedna z większych inwestycji w Bieruniu w ostatnich latach. Prowadzona jest ona w formule „Zaprojektuj-Wybuduj”, a odpowiedzialne za wszystkie prace jest konsorcjum firm Przedsiębiorstwo Budowlane Mazur Sp. z.o.o Sp.k. oraz Firma Budowlana MAZUR Sławomir Mazur. Łączny koszt inwestycji wynosi 6 789 600,00 zł.

Co zostanie wykonane w ramach inwestycji?

Przede wszystkim w ramach remontu dojdzie do zmiany sposoby użytkowania centrum. Będzie się tam znajdowało miejsce obsługi podróżnych, czytelnia z dostępem do portów USB i indukcyjnych, kasy biletowe lub automaty, które pozwolą zakupić bilety kolejowe, a także zaplecze socjalne. Wraz z tym dokonany zostanie remont budynku pod kątem stanu technicznego.
Na tym jednak zakres inwestycji się nie kończy. Wybudowane zostaną również kotłownia gazowa i instalacja wentylacyjna. Dojdzie również do modernizacji walorów estetycznych, zamontowania systemu monitoringu, dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych czy też zagospodarowania terenu pod kątem planowanych prac drogowych.
W ramach remontu dojdzie również do uporządkowania i nasadzenia zieleni, utworzenia miejsc parkingowych, modernizacji i budowy dojazdów, budowy pętli autobusowej i parkingu rowerowego, modernizacji zadaszenia przejścia na perony, budowy małej architektury czy dostosowania przejścia podziemnego do potrzeb osób niepełnosprawnych.