Stanowisko Rady Miasta Tychy dotyczące realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowych

Stanowisko Rady Miasta Tychy dotyczące realizacji projektu rewitalizacji linii kolejowych

Rada Miasta Tychy, podczas swej sesji zaplanowanej na 14 grudnia, zdecydowała o przyjęciu uchwały związanej z realizacją inicjatywy o nazwie „Rewitalizacja linii kolejowych na trasie Orzesze Jaskowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”. Rada sformułowała oficjalne stanowisko na ten temat, które następnie zostanie przekazane różnym odbiorcom, w tym prezesowi PKP Polskich Linii Kolejowych oraz decydentom na szczeblu lokalnym i krajowym.

W uzasadnieniu tego stanowiska znajduje się informacja, że miasto Tychy wraz z pięcioma innymi miastami i gminami, takimi jak Bieruń, Łaziska Górne, Orzesze, Oświęcim i Wyry, od prawie dekady dążą do realizacji projektu „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140 / 169 / 179 / 885 / 138”. Celem tych działań jest utworzenie połączenia kolejowego na trasie Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim.

Przedstawiciele samorządu Tychy, podkreślają, że choć możliwości gminy są na tym etapie ograniczone i główną odpowiedzialność za realizację projektu rewitalizacji linii kolejowych ponosi PKP PLK, postanowili wyrazić swoje stanowisko w tej kwestii. W ślad za Radą Miejską w Bieruniu oraz Radą Gminy Wyry, samorząd Tychów apeluje do zarządu spółki PKP PLK S.A., władz regionalnych Śląska i Małopolski oraz decydentów na szczeblu krajowym. Wzywają oni do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do realizacji tej inwestycji. Podkreślają jednocześnie, że brak aktywności ze strony spółki kolejowej grozi utratą szansy na reaktywację tej społecznie i gospodarczo istotnej linii kolejowej.