Akcja "Prędkość": Policjanci z całego kraju na straży przestrzegania ograniczeń prędkości

Akcja "Prędkość": Policjanci z całego kraju na straży przestrzegania ograniczeń prędkości

Na terenie całego kraju, pierwszego lipca odbywały się działania kontrolno-prewencyjne o nazwie „Prędkość”. Zadanie, jakie postawiono przed policjantami, polegało na egzekwowaniu przestrzegania limitów prędkości przez kierujących pojazdami. Podczas tej akcji, funkcjonariusze drogówki wykryli niemal 50 przypadków naruszenia tychże limitów prędkości.

Można było zauważyć patrole drogówki w miejscach, które są notorycznie znane z częstych zdarzeń drogowych. Jest to jeden ze sposobów na ograniczenie liczby takich incydentów.

Policja z Pszczyny ponownie apeluje do kierowców o jazdę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz o zachowanie szczególnej ostrożności. Ta ostatnia jest szczególnie wymagana w rejonach przejść dla pieszych, gdzie przepisy i zdrowy rozsądek nakazują zachowanie dodatkowej uwagi.