Rozpoczął się trzeci etap modernizacji wału na Wiśle

Rozpoczął się trzeci etap modernizacji wału na Wiśle

W grudniu ukończone mają zostać prace podjęte w ramach trzeciego etapu modernizacji i nadbudowy wału na rzece Wiśle w Czarnuchowicach. Firmą, która jest odpowiedzialna za przeprowadzenie wszystkich prac jest Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX, które związało się kontraktem z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie.

Realizacja trzeciego etapu modernizacji wału dotyczy zadania, które w oficjalnym brzmieniu dotyczy nadbudowy lewostronnego obwałowania rzeki Wisły w Bieruniu Czarnuchowicach. Prace przebiegają od ujścia rzeki Przemszy na wysokości posesji przy ulicy Mielęckiego 82 do mosty na ulicy Warszawskiej. Poprzednie prace modernizacyjne zakończyły się w 2018 i 2019 roku.

Termin zakończenia prac i koszt projektu

Wraz z rozpoczęciem trzeciego etapu Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego HYDROMEX zobowiązało się do wykonania wszystkich działań w terminie do 12 grudnia 2021 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 1.612.985,00 zł.

Modernizacja bieruńskiego odcinka Wisły obejmuje kilka głównych zadań. Przede wszystkim dojdzie do zdjęcia korpusu wału do rzędnej wody miarodajnej, a także prac polegających na zagęszczeniu wierzchniej warstwy istniejącego już korpusu przy użyciu walca wibracyjnego.

Dokładniejsze zadania w ramach modernizacji

Z technicznego punktu widzenia dojdzie również do wyniesienia korony wału do poziomu wody kontrolnej, a także całkowitego uszczelnienia korpusu wału. Pracownicy wybudują również drenaż w stopie skarpy odpowietrznej, której zadaniem będzie dostęp do odwodnienia zawala.

Dodatkowo dokonana zostanie przebudowa przepustu wałowego i wykonana zostanie droga technologiczna w koronie wału. Ostatnim etapem prac modernizacyjnych będzie wyniesienie korony wału do rzędnych, a także zagęszczenie i pokrycie skarp warstwą humusu z nasionami traw.