Co działo się na pikniku z „Czystym Powietrzem”?

Co działo się na pikniku z „Czystym Powietrzem”?

W zakresie czystego powietrza, niestety, jesteśmy na długim końcu wśród innych państw europejskich. Wielu z nas stara się zapobiec zmianom klimatycznym, m.in. poprzez wymianę pieca. Do tego zachęca nas program dofinansowania tych urządzeń, propagowany przez Burmistrza Miasta Bierunia. Co zobaczyliśmy na pikniku z „Czystym Powietrzem”?

Jakie urządzenia były przedmiotem pikniku z „Czystym Powietrzem”?

Celem pikniku z „Czystym Powietrzem było między innymi propagowanie nowoczesnych, oraz ekologicznych urządzeń grzewczych, odnawialnych źródeł energii, czujników powietrza, i innych. Piknik z „Czystym Powietrzem” otworzyła wystawa tego typu urządzeń. Z wystawą były związane konkursy z nagrodami, w związku z czym warto było śledzić jej przebieg.

Kto mógł wziąć udział w pikniku?

W pikniku mogła wziąć udział każda osoba zainteresowana tematyką związaną z czystym powietrzem. Nie trzeba być ekologiem! Burmistrz Miasta Bierunia zachęcał przede wszystkim osoby, które są zainteresowane skorzystaniem z programu dofinansowania do wymiany pieca, lub termomodernizacji budynku. Można było przyprowadzić ze sobą całą rodzinę – każdy znalazł tutaj coś dla siebie! Głównym punktem programu pikniku z „Czystym Powietrzem” były prelekcje na temat możliwości uzyskania wsparcia finansowego w programie „Czyste Powietrze”.

Kto może uzyskać  wsparcie finansowe w programie: „Czyste Powietrze”?

Wsparcie finansowe w programie „Czyste Powietrze” mogą uzyskać zainteresowani, którzy nie posiadają kotła klasy 5 lub Ecodesign (dotyczy kotłów, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 r.). W pierwszej kolejności wsparcie finansowe na wymianę pieca otrzymają osoby posiadające kocioł pozaklasowy, tzw. kopciuch. W zależności od czasu eksploatacji, będą one wymieniane sukcesywnie. I tak, np. jeżeli od daty ich produkcji upłynęło więcej niż 10 lat, zostaną one wymienione do końca 2021 r.  Jeżeli data produkcji waha się w przedziale 5-10 lat, zostaną one wymienione do końca 2023 r. Dla pieców z datą produkcji wynoszącej mniej niż 5 lat, wymiana nastąpi do końca 2025 r.