Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?

Nieodpłatne porady prawne ma dobre zagościły w całej Polsce, w tym także i w powiecie Bieruńsko-Lędzińskim. Udzielają ich zawodowi pełnomocnicy, tj. adwokaci i radcowie prawni. Co trzeba zrobić, żeby być uprawnionym do skorzystania z nieodpłatnej porady prawnej?

Jakie kategorie spraw obejmują nieodpłatne porady prawne?

Nieodpłatne porady prawne obejmują szeroki katalog spraw, przy czym jest on otwarty, i uzależniony od tego, jakimi sprawami zajmuje się dany Mecenas. Nie ma odgórnie nałożonych kategorii spraw, którymi powinien zająć się zawodowy pełnomocnik, jednak przyjmuje się, że należą do nich sprawy z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego, i związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak każda sprawa ma indywidualny charakter i może być przedmiotem rozważań także w przypadku, gdy jest to niszowa gałąź prawa, jak np. prawo patentowe, czy inne.

Kto jest uprawniony do otrzymania nieodpłatnej porady prawnej?

Punkty nieodpłatnych porad prawnych funkcjonują od 2016 r. Początkowo uprawnione były niektóre tylko osoby z uwagi na szczególne właściwości, jak np. weterani wojenni. Obecnie, nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują każdej osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. W celu uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej, lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy złożyć pisemne oświadczenie, że nie jest się w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Takie oświadczenie przyjmują osoby zajmujące się udzielaniem nieodpłatnych porad prawnych.

Co trzeba zrobić, żeby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną?

Żeby uzyskać nieodpłatną pomoc prawną, lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie należy zapisać się na termin konsultacji w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Bieruniu, pod numerem telefonu: (32) 226 91 18, oraz podać, jakiego rodzaju ma zostać udzielona pomoc (nieodpłatna porada prawna, czy nieodpłatne poradnictwo obywatelskie).