Remont drogi i chodników przy ul. Mieszka I

Remont drogi i chodników przy ul. Mieszka I
12 sierpnia 2021 roku rozpoczną się prace przy ul. Mieszka I w Bieruniu. Wśród zadań do wykonania znajduje się między innymi naprawa nawierzchni drogi i remont kanalizacji deszczowej.
Prace remontowe zaplanowano w etapach. Mieszkańcy powinni pamiętać, że w trakcie robót mogą wystąpić problemy z przejazdem co ulicą, co spowodowane jest zastosowaną w pracach technologią. W tym celu zostanie uruchomiony specjalny system powiadomień SMS, którego celem jest bieżące informowanie mieszkańców o utrudnieniach.
Przebudowa i remont niemal kilometrowego odcinka
W ramach prac remontowych zostanie przebudowana i wyremontowana ulica Mieszka I na odcinku o długości 900 metrów. Pierwszy przebudowywany odcinek, liczący 813 metrów długości zaczyna się od zjazdu do posesji przy ul. Mieszka I 118, aż do skrzyżowania z ulicą Solecką. Drugi odcinek o długości 87 metrów zostanie wyremontowany – zaczyna się od skrzyżowania z ulicą Granitową do zjazdu do posesji przy ulicy Mieszka I 118.
Poza przebudową i remontem drogi wykonane zostaną także budowa chodnika i dojścia do posesji, zatoki postojowe zlokalizowane wzdłuż jezdni, zjazdy indywidualne, zamontowane zostanie oświetlenie, a także wyremontowana zostanie kanalizacja deszczowa.
Wykonawcą robót remontowych będzie katowicka firma NOVUM STONE EXPERT. Od dnia przekazania placu budowy wszystkie prace będą trwać 10 miesięcy. Oznacza to, że zakończenie datowane jest na maj 2022 roku.