Apel Bogumiły Boby, posłanki I kadencji Sejmu RP i radnej czterech kadencji Rady Powiatu Pszczyńskiego, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Apel Bogumiły Boby, posłanki I kadencji Sejmu RP i radnej czterech kadencji Rady Powiatu Pszczyńskiego, przed wyborami do Parlamentu Europejskiego

Bogumiła Boba, była posłanka pierwszej kadencji Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i wieloletnia radna Rady Powiatu Pszczyńskiego przez cztery kadencje, wystosowała list otwarty skierowany do mieszkańców Pszczyny, Ślązaków oraz wszystkich Polaków. Ten apel ma szczególnie na celu zwrócić ich uwagę na nadchodzące wybory do Europarlamentu.

W swoim liście, pani Boba zwraca się bezpośrednio do Polaków i Ślązaków. Podkreśla, że nadchodzące wybory do Europarlamentu są niezwykle istotne dla przyszłości Polski, ale również dla całej Europy. Zastanawia się publicznie, czy Polska pozostanie państwem zbudowanym na chrześcijańskich wartościach, które są fundamentem prawodawstwa wolnych krajów i narodów.

Pani Boba podnosi również problem presji narzucanej przez procesy wynaradawiania, deprawacji i demoralizacji oraz ogłupiania młodzieży i dzieci. Wzywa do refleksji nad pytaniem, czy rodzice wciąż będą mieli swobodę decydowania o modelu wychowawczym swoich dzieci, czy może ktoś inny podejmie za nich te decyzje. Zauważa, że na terenie Polski sytuacja na razie jest stabilna.

Przestrzega jednak, że w niektórych krajach Europy, choć nie we wszystkich, model wychowania dzieci już uległ zmianie. Proces ten niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Według Bogumiły Boby, wynarodowienie i pozbawienie obywateli możliwości samodzielnego decydowania o sobie, a także zaniżone standardy edukacyjne, mogą doprowadzić do utraty suwerenności i niepodległości. To z kolei zagraża naszej ponad tysiącletniej łacińskiej i chrześcijańskiej cywilizacji, dzięki której przetrwaliśmy jako naród i państwo mimo wielu historycznych tragedii.