Planowane wznowienie ruchu na trasie Wola – Jedlina – Bieruń przewidziane na koniec II kwartału 2024

Planowane wznowienie ruchu na trasie Wola – Jedlina – Bieruń przewidziane na koniec II kwartału 2024

Urząd Gminy Miedźna poinformował, że zgodnie z wiadomością otrzymaną od firmy Budimex S.A oraz Powiatowego Zarządu Dróg w Bieruniu, otwarcie ruchu na drodze Wola – Jedlina przez ulicę Wolską jest zaplanowane na koniec II kwartału 2024 roku.

Zasady dotyczące ruchu drogowego na tym odcinku nie uległy zmianie – nadal obowiązuje całkowity zakaz przejazdu. Jest to sytuacja, która ma potrwać jeszcze nieokreślony okres czasu, aż do planowanego zakończenia prac remontowych i infrastrukturalnych.