Zmiany w kraju w ostatnich miesiącach

Zmiany w kraju w ostatnich miesiącach

Ostatnie miesiące przyniosły ze sobą sporo zmian. Wiele z nich jest związanych z wojną na Ukrainie, inne zaś wynikają z różnych przemian gospodarczych. Sytuacja ta dotyka każdego z nas, gdyż wspomniane zmiany mają bezpośrednie przełożenie na codzienne życie. To właśnie przez nie obserwujemy wzrost cen żywności, jaki już od dłuższego czasu nie miał miejsca na taką skalę. Zmienia się także rynek pracy. Możemy dostrzec brak pracowników na niektóre ze stanowisk, a z drugiej strony wiele osób szukających pracy. Wszystko to może wywoływać pewien niepokój, z którym musimy sobie radzić.

Zmiany ekonomiczne

Zmianą, która chyba najbardziej dotyka większość osób, jest wspomniany wyżej wzrost cen. O ile skupiamy się głównie na żywności, nie sposób nie zauważyć również podwyżek w innych dziedzinach życia. Podrożała benzyna, gaz, a także raty kredytów, co okazało się dla niejednego bardzo dużym problemem. Mimo podejmowanych starań w celu zniwelowania różnic cenowych pomiędzy tymi obecnymi, a tymi sprzed dwóch-trzech miesięcy, ceny ciągle są dość. W przypadku żywności tak naprawdę nic nie wskazuje na to, że miałyby one ulec obniżeniu i powrócić do swoich poprzednich wartości. Co prawda podniosła się nieco pensja minimalna, jednak duża inflacja sprawia, że nie przekłada się ona w pełni na wyższe koszty życia.

Zmiany społeczne

Inną dużą zmianą, którą bardzo łatwo można dostrzec jest zmiana w społeczeństwie. Na ulicach, w parkach, w szkołach, można zauważyć wiele kobiet z dziećmi, które uciekły do Polski z Ukrainy. W niektórych wypadkach są to całe rodziny, jednak te należą do mniejszości. Zmiany w społeczeństwie wymagają odpowiedniego podejścia nie tylko instytucji oraz organizacji zajmujących się pomocą, ale praktycznie każdej osoby. Każdy bowiem ma wpływ na to w jaki sposób będzie odnosił się do uchodźców oraz jak będzie ich postrzegał. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że mimo szczerych wysiłków organizacje pomocowe nie są w stanie zapewnić wszystkiego co niezbędne oraz rozwiązać wszystkich pojawiających się problemów.