Czy można ufać mediom?

Czy można ufać mediom?

Media podają nam bardzo różne informacje. Są one związane z różnymi wydarzeniami oraz dziedzinami życia. W zależności od stacji, czy też osoby, która dane wiadomości przekazuje, mogą mieć one różne zabarwienie. Czasami jeden fakt jest przedstawiany na tyle różnych sposobów, że nie wiadomo komu lub czemu wierzyć. Okazuje się jednak, że spora część osób bezkrytycznie przyjmuje fakty przedstawiane w telewizji, czy w Internecie. Ale czy tak naprawdę możemy w pełni ufać mediom i informacjom, które przekazują?

Jakie informacje przekazują media

Część treści przekazywanych przez media ma charakter typowo informacyjny i są to po prostu zwykłe wiadomości. Nieraz jednak nawet takie, wydawać by się mogło zwykłe informacje, niosą ze sobą pewnego rodzaju zabarwienie, które może nieświadomie na nas wpływać. Warto nauczyć się wyłapywać tego rodzaju treści, tak aby ocenić je w sposób obiektywny. W innych przypadkach zdarza się, że dane informacje konkretnie popierają na przykład jedną stronę w konflikcie. Chociaż wiele osób uważa, że media powinny przekazywać prawdę, to jednak rzeczywistość wygląda inaczej. Nawet jeśli prawda jest przedstawiona, to pozostają pewne niedomówienia lub spekulacje, które z prawdą nie mają wiele wspólnego. Czasami natomiast są to po prostu kłamstwa, najczęściej takie, które trudno jest zweryfikować.

Dlaczego media kłamią

Nie chcemy tutaj powiedzieć, że każda informacja w mediach jest fałszywa, gdyż nie byłoby to prawdą. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że fałszowanie prawdy lub jedynie częściowe jej wyjawianie jest dość szeroko rozprzestrzenioną praktyką, warto się przed tym chronić. Dlaczego jednak media i osoby medialne sięgają do kłamstw lub fałszowania prawdy? Najczęściej dla korzyści swoich lub współpracujących z nimi osób. Może się to w praktyce przekładać na korzyści finansowe o dość dużej wysokości. Następnym razem oglądając telewizję lub czytając wiadomości w Internecie, warto podchodzić do nich z pewną dozą ostrożności.