Spór o przyszłość terenów w zachodnim Bieruniu: mieszkańcy kontra plany zagospodarowania

Spór o przyszłość terenów w zachodnim Bieruniu: mieszkańcy kontra plany zagospodarowania

W sierpniu tego roku, administracja miasta Bierunia przedstawiła publicznie nowatorski plan pod nazwą „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Bierunia”. Odbywały się spotkania konsultacyjne z lokalną społecznością na temat proponowanych zmian. Niektóre z tych dyskusji były nacechowane napięciem, głównie z powodu kontrowersyjnej propozycji zabudowy terenu toru prób Fiata oraz przyległych obszarów przez kolejne hale logistyczne i produkcję.

Podczas październikowych spotkań, petycję sprzeciwiającą się tym inicjatywom podpisało ponad 500 mieszkańców Bierunia. Ich główne obawy dotyczyły potencjalnego hałasu, nieprzyjemnej woni i intensywnego, sztucznego oświetlenia związane z działaniem hal, które już teraz stanowią problem dla osób mieszkających w pobliżu.

Planowane przekształcenie terenów w zachodniej części Bierunia w strefę gospodarczą obejmuje m.in. tor prób Fiata oraz sąsiednie obszary ograniczone ulicami: Oświęcimską, Świerczyniecką, Słowiańską, Marcina i Homera – to miejsca takie jak działki o numerach 2235/74, 58/74, 902/75, 900/75, czy 364/32. Według treści petycji złożonej przez mieszkańców, proponowany plan przewiduje ekspansję terenów przemysłowych o dodatkowe 308,34 ha, co oznacza zwielokrotnienie już istniejącego obszaru logistyczno-produkcyjnego o 115 proc.