Ruszył remont ulicy Mieszka I. Pojawią się nowe drzewa

Ruszył remont ulicy Mieszka I. Pojawią się nowe drzewa
W połowie tego tygodnia rozpoczęły się prace rozbiórkowe (polegające na frezowaniu starej nawierzchni) na ulicy Mieszka I, będące częścią większej inwestycji w tej części miasta. Z tego powodu niezbędne było wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, a co za tym idzie mieszkańcy powinni śledzić wszelkie komunikaty.
Remont ulicy Mieszka I w Bieruniu był jednym z kluczowych dla władz miasta, jeśli chodzi o naprawę lokalnych nawierzchni. Sami mieszkańcy wielokrotnie zwracali uwagę na istotność tego działania, dlatego też rozpoczęcie prac jest pozytywną informacją w kontekście późniejszego oddania drogi do użytku.

Postępy prac remontowych i konieczność wycięcia drzew

W ramach całkowitego zadania dojdzie do przebudowy i remontu ulicy Mieszka I. Działania te będą się odbywać od strefy skrzyżowania z ulicą Granitową do skrzyżowania z ulicą Sołecką. Najpierw dojdzie do przebudowania 813-metrowego odcinka od strony ulicy Sołeckiej, a następnie do remontu 87-metrowego odcinka od strony strefy skrzyżowania z ulicą Granitową.
Działania nie będą jednak obejmować tylko i wyłącznie przebudowy i remontu nawierzchni. Ponadto wykonana zostanie budowa nowego chodnika, postawienia oświetlenia, a także pojawią się nowe zatoki postojowe, zjazdy do posesji i kanalizacja deszczowa. Warto również pamiętać, że zapewniająca mieszkańcom większe bezpieczeństwo budowa chodnika zmusi pracowników do wycięcia drzewostanu w pasie drogowym ulicy Mieszka I.

Pojawiają się drzewa zastępcze

Problematyczna kwestia wycinki drzew jest aspektem, którego niestety nie da się ominąć. Okazało się, że rosnące drzewa uniemożliwiłyby zaprojektowanie, a następnie wykonanie ciągu pieszego. Obszar ten w efektywny sposób oddzieli ruch pieszy od kołowego.
Obecny układ ulicy Mieszka I nie zapewnia mieszkańcom bezpieczeństwa. Piesi są zmuszeni do przemieszczania się pasem jezdni wraz z jadącymi samochodami, co w kontekście częstego korzystania z miejscowego placu zabaw przez dzieci nie powoduje, że jest to bezpieczne miejsce.
Władze miasta chcą jednak zrekompensować mieszkańcom konieczność wycinki drzew. Jesienią tego roku na terenie placu zabaw przy ulicy Mieszka I zasadzonych zostanie 36 śliw wiśniowych, takich samych jak te, które znajdują się wzdłuż Piant Karola za bieruńską ,,Triadą”.