Rekonstrukcja drogi w Tychach powoduje utrudnienia dla kierowców

Rekonstrukcja drogi w Tychach powoduje utrudnienia dla kierowców

Miasto Tychy przygotowuje się na istotne prace remontowe, które rozpoczną się 3 czerwca. Remont obejmie pewne odcinki dróg, co wiąże się z koniecznością ich zamknięcia. To nieuniknione działanie przyniesie jednak znaczne niedogodności dla użytkowników dróg. W związku z tym, że prace zaczynają się już 3 czerwca, kierowcy muszą być gotowi na to, że dostęp do niektórych części miasta, zarówno od strony Tychów, jak i Świerczyńca, może być czasowo ograniczony.

Początek rekonstrukcji ulicy Lokalnej został zaplanowany na 3 czerwca. Prace będą dotyczyły segmentu ulicy Serdecznej – od skrzyżowania z ulicą Strefową aż do ulicy Lokalnej. Wykonane zostaną także na fragmencie ulicy Lokalnej rozciągającym się od ulicy Strefowej do punktów wejścia do sortowni odpadów firmy Master Odpady i Energia Sp. z o.o., a także do oczyszczalni ścieków.

Z dniem 3 czerwca, wspomniane sekcje dróg staną się nieprzystępne dla wszelkiego ruchu, w tym również dla publicznych środków transportu. Operacje będą przeprowadzane tak, aby umożliwić dostęp tylko dla tych kierowców, którzy muszą dostać się do swoich nieruchomości znajdujących się na terenie objętym pracami remontowymi.

Krzysztof Myalski z MZUiM w Tychach, inspektor nadzoru inwestorskiego, wyjaśnia: „W praktyce może dojść do sytuacji, gdzie wymagane zostanie całkowite zamknięcie np. dostępu od strony Tychów – co oznaczałoby, że jedyną trasą do miejsca pracy na zamkniętym odcinku drogi byłaby trasa od strony Świerczyńca, i vice versa. W takim przypadku wykonawca upewni się, aby właściwie wcześniej poinformować przedstawicieli firm działających na tym obszarze o swoich planach”.