Proces aktualizacji kluczowego dokumentu w Bieruniu

Proces aktualizacji kluczowego dokumentu w Bieruniu

W Bieruniu, mieście położonym na terenie województwa śląskiego, ruszyły prace związane z aktualizacją Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Projekt ten jest jednym z najbardziej istotnych dokumentów w zakresie planowania przestrzennego. To on definiuje strategię zagospodarowania obszaru całego miasta. Urząd Miejski, prowadząc ten proces, zaapelował do mieszkańców o aktywne uczestnictwo w spotkaniach dotyczących omawianego projektu oraz zgłaszanie swoich uwag.

Projekt Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych aż do 11 września bieżącego roku. Można go znaleźć zarówno bezpośrednio w budynku Urzędu Miejskiego w Bieruniu, jak i online na oficjalnej stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu miejskiego.

Urząd przewidział również organizację spotkań konsultacyjnych poświęconych omawianej aktualizacji dokumentu. Mają one odbyć się 13 września w Domu Kultury Remiza oraz 14 września w Kinoteatrze Jutrzenka. Mieszkańcy mają czas na zgłaszanie swoich uwag i propozycji aż do 3 października.

Agnieszka Kijas, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Bieruniu, podkreśliła, jak ważne jest dla władz miasta zaangażowanie mieszkańców w proces aktualizacji Studium. „Zachęcamy wszystkich mieszkańców do zapoznania się z projektem Studium i zgłaszania swoich uwag do projektu”, powiedziała.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne poświęcone omawianemu tematowi miało miejsce 28 sierpnia w Urzędzie Miejskim w Bieruniu. Jak zapewnili przedstawiciele urzędu, zainteresowanie mieszkańców kwestią zagospodarowania przestrzennego miasta jest znaczne.