Planowana modernizacja dróg w Bieruniu

Planowana modernizacja dróg w Bieruniu

Modernizacja infrastruktury drogowej na celowniku władz miejskich Bierunia. Głównym celem jest wymiana nawierzchni na kilku ulicach miasta. Ulica Słowiańska, dotychczas pokryta tłuczniem, oraz Jastrzębia, którą częściowo pokrywa frez, po przeprowadzeniu prac będą wyłożone kostką brukową. Natomiast na ulicy Łysinowej bocznej planuje się zamianę frezu na nawierzchnię asfaltową. Plany modernizacji uwzględniają również budowę fragmentu ulicy Sokolskiej, który zapewni połączenie ulic Jastrzębia i Bażantów. Celem inwestycji jest także prawidłowe oświetlenie i odwodnienie drogi.

Burmistrz Bierunia, Krystian Grzesica, podkreśla zaniedbanie stanu tych dróg i konieczność interwencji. Podczas opadów deszczu na drogach tworzyły się duże kałuże spowodowane nierównościami oraz ubytkami. Po zaplanowanej modernizacji mieszkańcy będą mogli korzystać z komfortowych i bezpiecznych dróg. Grzesica zwraca uwagę na inne drogi w mieście, które również wymagają modernizacji. Niemniej jednak przypomina, że nie wszystkie prace mogą być prowadzone jednocześnie i ważne jest uznawanie postępów, które przyczyniają się do rozwoju miejskiej infrastruktury.

Planowany kolejny krok po pozyskaniu funduszy to przygotowanie przetargu. Według planu prace mają rozpocząć się w 2024 roku i zakończyć przed listopadem 2025 roku.